• IZOLACE NAD KROKVEMI
 • ENERGET. ÚSPORNÉ BYDLENÍ
 • ZELENÁ ÚSPORÁM (Jak na to?)
 • TIPY A RADY
 • TVRDÝ POLYURETAN PUR/PIR
 • Přečtěte si náš článek s názvem Už jsem chytrý, šetřím a vím.

  Dejte vašim úsporám zelenou. Poradíme vám, jak ušetřit korunky.

  NADKROKEVNÍ SYSTÉMY – BUDOUCNOST ZATEPLENÍ STŘECH

  Počátkem devadesátých let začali lidé stále více využívat i podkrovních prostor k bydlení. Důvodem byla jednak tíživá bytová situace a jednak nastupující módní trendy bydlení. Díky tomu vznikaly požadavky na dostatečné zateplování těchto podkrovních prostor. Z počátku se tepelná izolace vkládala jen mezi krokve, ale z důvodů výšce krokví, které často nepřesahovaly 180 mm, byly možnosti dostatečné izolace podkroví značně omezeny. Po několika letech tloušťka izolace nesplňovala požadavky norem a tepelná izolace se začala vkládat i pod vlastní krokve. Tento způsob izolace se provádí i v současné době. Pomalu ale přichází požadavky, kdy se minimální tloušťky zateplení (pokud chceme splnit normy zateplení) pohybují na hranici 300 mm (u konvenčních izolantů) a představa, že se o tuto tloušťku tepelné izolace sníží obytný prostor v podkroví nikoho asi nenadchne. A pokud se požadavky ještě zpřísní, budeme si zmenšovat podkrovní místnosti ještě více? Stojí proto za úvahu změnit své myšlení a zvážit výhody nadkrokevních izolací.

  Požadavky na energetickou náročnost budov jsou jednoznačné. Novostavba nesmí překročit třídu energetické náročnosti, tj. potřebnou energii na vytápění a větrání, ohřev teplé vody a osvětlení. Musí být tedy dodržena určitá spotřeba energie pro chod celé budovy. Toho lze dosáhnout zvýšenou tepelnou ochranou, úspornými domácími spotřebiči a vylepšením řešení detailů stavby.

  Nedostatečná tepelná izolace vede k neútulnému bydlení s vysokou spotřebou topné energie v zimě a letnímu přehřívání. Jednou z hlavních příčin této klimatické a především nákladné závady jsou úniky tepla kvůli nedostatečné nebo chybějící izolaci střechy. Mnoho starých střech není z vnitřní strany střechy řádně utěsněno - což znamená dlouhodobé prodražování.
  Odborně provedená tepelná izolace ve spojení s vzduchotěsnou a parotěsnou fólií zvyšuje pohodlí a snižuje náklady na vytápění. Dále se tím snižuje riziko celkového poškození střechy a nezatěžuje životní prostředí.

  Výhody v zimě:

  Pomocí střešních izolačních systémů - puren budou Vaše náklady na vytápění enormně klesat a zamezí tomu, aby Vaše cenné teplo unikalo skrze střechu. Obytné místnosti budou příjemně vytopeny.

  Výhody v létě:

  V létě zamezí izolace puren přehřívání interiéru. Výsledkem je příjemná teplota v interiéru. V létě se budete cítit vždy příjemně, přestože jste pod střechou blíže slunci.